FAQs Complain Problems

स्थानीय तहको रोजगार रणनीति तर्जुमाको लागि सार्वजनिक सुझाव माग सम्बन्धी सूचना ।

स्थानीय तहको रोजगार रणनीति तर्जुमाको लागि सार्वजनिक सुझाव माग सम्बन्धी सूचना ।

१. रोजगारदाताले भर्ने सुझाव फारम

https://form.jotform.com/shivrajmunicipality/analysis_form

२. सरोकारवालाले भर्ने सुझाव फारम

https://form.jotform.com/shivrajmunicipality/opinion_form

आकस्मिक सेवा

नाम थर पद सम्पर्क नं‍.
 राजेन्द्र प्रसाद चौधरी  दमकल चालक  9857014361
 मोहम्मद हुसेन  एम्बुलेन्स चालक  9857014360
 धनविर चौधरी  एम्बुलेन्स चालक  9857014359
 बल बहादुर कुँवर  एम्बुलेन्स चालक  9857049025
 योगराज आचार्य  एम्बुलेन्स चालक  9745415425