FAQs Complain Problems

डिल्ली राज भट्टराई

Email: 
shambhubhattarai365@gmail.com
Phone: 
9857014751
Elected or Staff: 
Staff
Section: 
प्रशासन शाखा (सूचना अधिकारी)
Weight: 
-190

आकस्मिक सेवा

नाम थर पद सम्पर्क नं‍.
 राजेन्द्र प्रसाद चौधरी  दमकल चालक  9857014361
 मोहम्मद हुसेन  एम्बुलेन्स चालक  9857014360
 धनविर चौधरी  एम्बुलेन्स चालक  9857014359
 बल बहादुर कुँवर  एम्बुलेन्स चालक  9857049025
 योगराज आचार्य  एम्बुलेन्स चालक  9745415425