FAQs Complain Problems

१५ दिने सूचनाः बहुक्षेत्रीय पोषण योजना अन्तर्गत महिला सहकारी वा समूहमा आय आर्जनका लागि अनुदान स्वरुप शुरुवाती पूँजी वितरण सम्बन्धि १५ दिने सूचना ।

बहुक्षेत्रीय पोषण योजना अन्तर्गत महिला सहकारी वा समूहमा आय आर्जनका लागि अनुदान स्वरुप शुरुवाती पूँजी वितरण सम्बन्धि १५ दिने सूचना ।

आकस्मिक सेवा

नाम थर पद सम्पर्क नं‍.
 राजेन्द्र प्रसाद चौधरी  दमकल चालक  9857014361
 मोहम्मद हुसेन  एम्बुलेन्स चालक  9857014360
 धनविर चौधरी  एम्बुलेन्स चालक  9857014359
 बल बहादुर कुँवर  एम्बुलेन्स चालक  9857049025
 योगराज आचार्य  एम्बुलेन्स चालक  9745415425