FAQs Complain Problems

विधुतिय खरिद प्रणाली e-GP मा बोलपत्र दाखिला गर्ने म्याद थप सम्बन्धी जरुरी सुचना