FAQs Complain Problems

आ.व. ०७५/०७६ को पहिलो चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धि सूचना :

सम्बन्धित लाभग्राहीहरुले खाता खोलिसकेको आ-आफ्नो वडाका लागि तोकिएको बैंकमा गइ सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्न‍ु हुन जानकारी गराइन्छ ।

साथै खाता खोल्न बाँकी लाभग्राहीहरुले अविलम्ब खाता खोल्नुहुन समेत जानकारी गराइन्छ ।