जानकारी सम्बन्धमा - संघिय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालय, सुशासन तथा प्रर्वदन शाखा सिंहदरवार,काठमाण्डाै