FAQs Complain Problems

जन्मको आधारमा नागरिकताा प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता प्रदान गरिने सम्बन्धि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सुचना