कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
शेषकान्त पौडेल कार्यकारी अधिकृत ९८५७०८६१११ / ९८५७०१४५८०
राम प्रसाद फुंयाल लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन शाखा 9851035416
जेदुराम पन्थी ना.सु वडा नं. १० र ११ को वडा कार्यालय लालपुर र थुन्हिया ९८४७०३७४००
शान्ति प्रसाद सुवेदी ना.सु पञ्जिकरण शाखा ९८५७०१४५८७
मोहन के.सी. सव.इन्जिनियर योजना शाखा / प्राविधिक शाखा ९८५७०४५८२२
प्रकाश वि.क. कम्प्युटर अपरेटर कम्प्यूटर शाखा / सामाजिक विकास शाखा bkprakash65@gmail.com ९८५७०१४४९९
राम प्रसाद चौधरी वडा सचिव वडा नं. ५,६,७ र ८ को वडा कार्यालय चन्द्रौटा ९८४७२११६१६
शिव कुमार गिरी सहायक चौथो वडा नं. १० को वडा कार्यालय लालपुर
छठ्ठिराम यादव वडा सचिव वडा नं. १ र २ को वडा कार्यालय बेलौती शिवपुर ९८४७०८५७४९
सावित्री थारु वडा सचिव वडा नं. ३ र ४ को वडा कार्यालय खरेन्द्रपुर ९८४७२८४१०४
प्रेम वली खरिदार वडा नं. ९ को वडा कार्यालय भगवानपुर शिवगढी ९८५७०१४५८५
रामफल चौधरी सहायक चौथो वडा नं. ११ को वडा कार्यालय थुन्हिया ९८४७०४२७७६
सिताराम कोहार सहायक चौथो वडा नं. ९ को वडा कार्यालय भगवानपुर शिवगढी
शिव पराजुली सूचना अधिकारी प्रशासन/ स्टोर/ योजना/सुचना शाखा ९८५७०१४४६१
प्रतिभा भुसाल सामाजिक परिचालक राजश्व शाखा ९८५७०१४०७८
तारा प्रसाद भण्डारी अ. सव-इन्जिनियर प्राविधिक शाखा ९८४७०४५७३३
राम बहादुर खड्का खरिदार पंजिकरण शाखा ९८०५४८३६७७
हरिनारायण यादव हलुका सवारी चालक ९८१६४००२८७
सुग्रिम रैदास कार्यालय सहयोगी न.पा. कार्यालय चन्द्रौटा ९८१७४९२२४९
धर्म बहादुर के.सी. कार्यालय सहयोगी वडा नं. १ र २ को वडा कार्यालय बेलौती शिवपुर ९८१५४७७४७१
मंगरे यादव कार्यालय सहयोगी वडा नं. ११ को वडा कार्यालय थुन्हिया
रामचन्द्र धोवी कार्यालय सहयोगी वडा नं. ५,६,७ र ८ को वडा कार्यालय चन्द्रौटा ९८४७२०६८७६
दिनेश कोहार कार्यालय सहयोगी वडा नं. ९ को वडा कार्यालय भगवानपुर शिवगढी
रामतिरथ यादव कार्यालय सहयोगी न.पा. कार्यालय चन्द्रौटा ९८०७५५१६८८
सिमा विश्वकर्मा कार्यालय सहयोगी वडा नं. १० को वडा कार्यालय लालपुर
रामरति धोवि कार्यालय सहयोगी वडा नं. ३ र ४ को वडा कार्यालय खरेन्द्रपुर ९८४७२५९३६१