FAQs Complain Problems

समाचार

३ नं. वडा, खरेन्द्रपुर

क्र स  नाम पद वडा सम्पर्क
श्री टेकलाल सपकाेटा  वडा अध्यक्ष  ०३ 9857055504     
श्री सनिता कलवार महिला सदस्य  ०३ 9821465821
श्री झगी कुमारी सुनार  दलित महिला सदस्य  ०३ 9847295233
श्री श्यामलाल थारु खुला सदस्य  ०३ 9847042783
श्री बुझाउन थारु  खुला सदस्य ०३ 9747016221
श्री जमुना कु अधिकारी  वडा सचिव ०३ 9841981232
श्री कमल पाण्डे  स.कम्पूटर अपरेटर  ०३ 9844717134
श्री राम रति धाेवि कार्यालय सहयाेगी  ०३