FAQs Complain Problems

साना व्यवसायीक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) र व्यवसायीक कृषि उत्पादन केन्द्र (ब्लक) संचालनको लागी प्रस्ताव आव्हान गरिएको सुचना ।

प्रदेश नं. ५

भूमि व्यवस्था  कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

कृषि ज्ञान केन्द्र कपिलवस्तुको प्रथम पटक प्रकाशन मिति २०७६/७/२७ को सुचना सम्बन्धीत सवैको जानकारीको लागि 

साना व्यवसायीक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) र व्यवसायीक कृषि उत्पादन केन्द्र (ब्लक) संचालनको लागी प्रस्ताव आव्हान गरिएको सुचना ।