FAQs Complain Problems

News and Notices

बार्षिक नीति तथा कार्यक्रमका लागि राय सुझाव उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना ।

आगामी आ व २०८०/०८१ को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रमका लागि राय सुझाव दिनको लागि निम्न लिङ्कमा गई https://fo

Pages

आकस्मिक सेवा

नाम थर पद सम्पर्क नं‍.
 राजेन्द्र प्रसाद चौधरी  दमकल चालक  9857014361
 मोहम्मद हुसेन  एम्बुलेन्स चालक  9857014360
 धनविर चौधरी  एम्बुलेन्स चालक  9857014359
 बल बहादुर कुँवर  एम्बुलेन्स चालक  9857049025
 योगराज आचार्य  एम्बुलेन्स चालक  9745415425