FAQs Complain Problems

चन्द्रौटा बजार सरसफाई गर्ने कार्य तथा सरसफाई शुल्कःसंकलन सम्बन्धि शिलवन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना ।

आकस्मिक सेवा

नाम थर पद सम्पर्क नं‍.
 राजेन्द्र प्रसाद चौधरी  दमकल चालक  9857014361
 मोहम्मद हुसेन  एम्बुलेन्स चालक  9857014360
 धनविर चौधरी  एम्बुलेन्स चालक  9857014359
 बल बहादुर कुँवर  एम्बुलेन्स चालक  9857049025
 योगराज आचार्य  एम्बुलेन्स चालक  9745415425