FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

निर्वाचन खर्च नबुझाउने उम्मेदवारहरुको विवरण सम्बन्धमा ।

१. यस शिवराज नगरपालिकाबाट स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ मा उम्मेदवारी दिइ निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ दफा २४ बमोजिम आयोगले निर्धारण गरेको हद अनुसार हुने गरी सोही ऐनको दफा २६ को उपदफा (१) बमोजिम जरिवाना        तोकिएको उम्मेदवारहरुको विवरण ।

Pages

आकस्मिक सेवा

नाम थर पद सम्पर्क नं‍.
 राजेन्द्र प्रसाद चौधरी  दमकल चालक  9857014361
 मोहम्मद हुसेन  एम्बुलेन्स चालक  9857014360
 धनविर चौधरी  एम्बुलेन्स चालक  9857014359
 बल बहादुर कुँवर  एम्बुलेन्स चालक  9857049025
 योगराज आचार्य  एम्बुलेन्स चालक  9745415425