अा.व. ०७४/०७५ को चौथो नगर परिषदमा स्वागत मन्तव्य राख्दै