FAQs Complain Problems

News and Notices

साना व्यवसायीक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) र व्यवसायीक कृषि उत्पादन केन्द्र (ब्लक) संचालनको लागी प्रस्ताव आव्हान गरिएको सुचना ।

प्रदेश नं. ५

भूमि व्यवस्था  कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

कृषि ज्ञान केन्द्र कपिलवस्तुको प्रथम पटक प्रकाशन मिति २०७६/७/२७ को सुचना सम्बन्धीत सवैको जानकारीको लागि 

जनता आवास कार्यक्रममा छनौटको लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सुचना ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय शहरी विकास तथा भवन कार्यालय
प्रदेश नं. ५ को मिति २०७६।७।१९ गते लुम्बिनी दैनीक पत्रिकामा प्रकाशित सुचना यसै साथ संलग्न छ सोही अनुसार सम्बन्धी वडा कार्यालयमा सम्पर्क गरी निवेदन पेश गर्नु हुन जानकारी गराइन्छ ।
छनौट वडाः १ नं. सवै गाउँ/टोल

Pages